Handels- og lejebetingelser samt 

Læs vores handels- og lejebetingelser inden du bestiller...

Betaling skal forudbetales på konto eller ske ved leveringen eller afhentning, med mindre andet er skriftligt aftalt.

123fest.dk understreger at al material skal opbevares beskyttet for snavs og fugt mm. Evt reklamationer skal fremsættes inden ibrugtagelse.
Videre genudlån/leje er ikke tilladt uden vores forudgående accept.

Afstanden fra vor bil til opstillingsstedet må ikke overskride 25 meter, trapper tæller 1 meter pr trin. Ved specielle forhold udarbejder vi gerne et tilbud. Bemærk at nogle aktiviteter og materiel ikke kan komme op ad trapper.

123fest.dk tjekker al udstyr igennem efter aflevering/afhentning, så evt. ødelæggelser, som er forsaget under udlejningen, eller manglende rengøring, bliver bragt i orden. Vi forventer at lejer gør os opmærksom på eventuelle ødelæggelser og skader. Udgifter for ødelæggelser eller manglende rengøring skal indbetales på 123fest.dk’s konto umiddelbart efter udlejningsperioden eller den dato der er påført ekstraregningen.

123fest.dk vurderer enehåndigt skaderne hvis ingen fast pris findes i 123fest.dk’s erstatningsliste. Lejer forpligter sig til at betale for ødelæggelserne eller den manglende rengøring af produkter.
Ved leje af aktiviteter eller hoppeborge skal disse afleveres helt tørre. Er de våde indkræves et gebyr på 500 kr. Er de beskidte indkræves der et rengøringsgebyr på 500 kr.

123fest.dk understreger at udlejer selv er ansvarlig for at produkterne får den rigtige strøm-mængde. Alle produkter skal have 220-230 Volt. Maskiner trækker forskelligt antal watt. Se den eksakte mængde på maskinerne.

123fest.dk kan ikke på nogen måde hæfte for personlige eller fysiske skader, som er sket ved opsætning, nedtagning, kørsel, brug eller anden form for behandling af vores produkter.
123fest.dk er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet, maskiner eller andet 123fest-udstyr, er i lejers besiddelse. 123fest.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet inddirekte tab, herunder tidstab.

Ved leje af maskiner, bemærk da at INGEN af vores maskiner må skilles ad eller på nogen anden måde indstilles. Alle maskiner SKAL HELE TIDEN stå på alle fire fødder –også under transporten! Følg vejledningen på den enkelte maskine for korrekt betjening.

Eventuelle strømskader på elementerne eller manglende virkning, som følge af forkert håndtering, betjening eller brug, er lejerens fulde ansvar.

Ved salg af varer, deriblandt borde, bænke, stole, maskiner, hoppeborge, aktiviteter samt forlystelser, sælges alt som beset.


Ved aflysning af arrangementer:

Aflyses arrangementet fra 48 timer før afhentnings- eller leveringstidspunktet, er lejer forpligtet til at betale fuld lejepris.
Aflyses arrangementet ugen op til afhentning- eller leveringstidspunktet, er lejer forpligtet til at betale halv skade; altså halv pris af lejeprisen.

123fest.dk kan til enhver tid aflyse en lejeaftale såfremt 123fest.dk finder grundlag for at arrangementet ikke kan gennemføres eller lejer ikke virker troværdig. 123fest.dk vurderer enhåndigt om ordren kan gennemføres.

Det er lejer, der er ansvarlig for, at alle danske love samt ovenstående regler overholdes! 


Vi håber på din forståelse, da det er nødvendigt, at gøre opmærksom på disse regler.

Ved at underskrive lejekontrakten, som udfyldes ved afhentning/leveringen, skriver lejer under på at man accepterer og overholder ovenstående handelsbetingelser, som også er beskrevet på både på faktura samt lejekontrakten.

123fest.dk ønsker dig rigtig god fornøjelse! 
123fest.dk | Dannevirkevej 5, 7000 Fredericia | info@123fest.dk | Tlf. 50 50 34 33